Strony:  1 2 3 4 5 6 Następna strona  Last ›
Znaleziono : 73
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy
73/2017 Zobacz szczegóły Decyzje
Ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja dot. usunięcia drzew, rosnących na działce nr 182/3 obręb Leśniów Wielki
2017-11-16
GGRiOŚ.6131.145.2017
72/2017 Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek
Wniosek dot. usunięcia drzew, rosnących na działce nr 182/3 obręb Leśniów Wielki
2017-11-10
GGRiOŚ.6131.145.2017
71/2017 Zobacz szczegóły Decyzje
Ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja dot. zmiany decyzji Burmistrza Czerwieńska z dnia 04 kwietnia 2017 r., znak: GGRiOŚ.6131.33.1.2017
2017-11-14
GGRiOŚ.6131.33.2017
70/2017 Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek
Wniosek o zmianę decyzji Burmistrza Czerwieńska z dnia 04 kwietnia 2017 r., znak: GGRiOŚ.6131.33.2017
2017-11-13
GGRiOŚ.6131.33.2017
69/2017 Zobacz szczegóły Decyzje
Ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja dot. usunięcia drzewa, rosnącego na działce nr 23/1 obręb Nietków.
2017-11-10
GGRiOŚ.6131.140.2017
68/2017 Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek
Wniosek dot. usunięcia 1 szt. drzewa, rosnącego na działce nr 23/1 obręb Nietków
2017-11-07
GGRiOŚ.6131.140.2017
67/2017 Zobacz szczegóły Raporty o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Inne
Uzupełnienie raportu
Uzupełnienie do raportu oddziaływania na środowisko dla budowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Bródki
2017-10-16
GGRiOŚ.6220.25.2016
66/2017 Zobacz szczegóły Decyzje
Ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja dot. usunięcia 2 szt. drzew, rosnących na działce nr 365/4 obręb Czerwieńsk
2017-10-10
GGRiOŚ.6131.93.2017
65/2017 Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek
Wniosek dot. usunięcia 2 szt. drzew, rosnących na działce nr 365/4 obręb Czerwieńsk
2017-09-19
GGRiOŚ.6131.93.2017
64/2017 Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Inne
Wniosek
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie trzech budynków gospodarczych do magazynowania płodów rolnych na działkach nr 100/3 i 100/5 obręb Zagórze
2017-09-15
GGRiOŚ.6220.12.2017
Strony:  1 2 3 4 5 6 Następna strona  Last ›
Znaleziono : 73
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!