Strony:  1 2 Następna strona 
Znaleziono : 11
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy
11/2020 Zobacz szczegóły Decyzje
Ochrona powierzchni ziemi
decyzja środowiskowa
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie oczyszczalni ścieków w m. Bródki wraz z infrastrukturą towarzyszącą" zlokalizowanej na działkach ewid. 80, 82 obręb Bródki i nr ewid. 361/3, 251/3, 904 obręb N
0000-00-00
GGRiOŚ.6220.25.2016
10/2020 Zobacz szczegóły Inne wnioski
Ochrona powierzchni ziemi
zaświadczenie
zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
0000-00-00
GGRiOŚ.6233.2.2020
9/2020 Zobacz szczegóły Inne wnioski
Ochrona powierzchni ziemi
wniosek
wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
0000-00-00
GGRiOŚ.6233.2.2020
8/2020 Zobacz szczegóły Inne dokumenty
Ochrona powierzchni ziemi
opinia
opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Zarząd Zlewni w Zielonej Górze w sprawie potrzeby przeprowadzenia ooś dla przedsięwzięcia polegającego pn.: "Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce nr 7/1, obręb Leśniów Wielki, gmina Czerw
0000-00-00
GGRiOŚ.6220.12.2019
7/2020 Zobacz szczegóły Decyzje
Ochrona powierzchni ziemi
decyzja środowiskowa
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia ooś dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1MW na działce nr 16, obręb Sudoł, gmina Czerwieńsk, o powierzchni zabudowy większej niż 1
0000-00-00
GGRiOŚ.13.2019
6/2020 Zobacz szczegóły Decyzje
Ochrona powierzchni ziemi
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia ooś dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na dzi. nr ewid. 302/4 oraz 302/5, obręb Leśniów Wielki- i
0000-00-00
GGRiOŚ.6220.8.2019
5/2020 Zobacz szczegóły Decyzje
Ochrona powierzchni ziemi
decyzja
decyzja dotycząca wykreślenia z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
0000-00-00
GGRiOŚ.6233.1.2020
4/2020 Zobacz szczegóły Inne wnioski
Ochrona powierzchni ziemi
wniosek
wniosek o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
0000-00-00
GGRiOŚ.6233.1.2020
3/2020 Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
decyzja dot. wycinki 26 szt. drzew na dz. nr 226 oraz 55 szt. drzew na dz. nr 227 obr. Nietków
0000-00-00
GGRiOŚ.6131.145.2019
2/2020 Zobacz szczegóły Inne dokumenty
Ochrona powierzchni ziemi
opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zielonej Górze
opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zielonej Górze (zgodnie z art. 8 ustawy z 11.09.2019r., o zmianie ustawy Prawo wodne), że dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1MW na dz. nr 16, obr
0000-00-00
GGRiOŚ.6220.13.2019
Strony:  1 2 Następna strona 
Znaleziono : 11
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!