Strony:  1 2 3 4 5 Następna strona 
Znaleziono : 44
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy
44/2017 Zobacz szczegóły Decyzje
Ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja dot. usunięcia drzewa, rosnącego na działce nr 1/15 obręb Czerwieńsk
2017-07-14
GGRiOŚ.6131.69.2017
43/2017 Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek
Wniosek dot. usunięcia 1 szt. drzewa, rosnącego na działce nr 1/15 obręb Czerwieńsk
2017-07-10
GGRiOŚ.6131.69.2017
42/2017 Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Inne
Wniosek
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Czerwieńsk w ramach zadania pn.: budowa infrastruktury rowerowej na terenie miejskiego ob
2017-07-07
GGRiOŚ.6220.9.2017
41/2017 Zobacz szczegóły Inne dokumenty
Inne
Opinia w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze, który w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowa obiektu chłodniczego wr
2017-06-30
GGRiOŚ.6220.5.2017
40/2017 Zobacz szczegóły Decyzje
Ochrona kopalin
Decyzja
Decyzja dot. przekształcenia koncesji nr 23/95/p z dnia 3 sierpnia 1995 r. na rzecz spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z siedzibą w Warszawie na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w rejonie "Krosno Odrzań
0000-00-00
GGRiOŚ.6523.5.2017
39/2017 Zobacz szczegóły Decyzje
Inne
Decyzja
Decyzja umarzająca w całości postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa bazy magazynowej zbożowej, hali oraz zespołu silosów zbożowych wraz z infrastrukturą na działce nr 41/4 obręb Nietkow
2017-06-13
GGRiOŚ.6220.4.2017
38/2017 Zobacz szczegóły Decyzje
Ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja dot. usunięcia drzew, rosnących na działce nr 80 obręb Będów
2017-06-05
GGRiOŚ.6131.53.2017
37/2017 Zobacz szczegóły Decyzje
Ochrona wód
Decyzja
Decyzja na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Czerwieńsk
2017-06-02
GGRiOŚ.6233.1.1.2017
36/2017 Zobacz szczegóły Postanowienia
Ochrona kopalin
Postanowienie
Postanowienie wydania pozytywnej opinii w sprawie przekształcenia koncesji nr 23/95/p na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w rejonie „Krosno Odrzańskie – Świebodzin” w koncesję na poszukiwanie i rozpoznawani
2017-05-30
GGRiOŚ.6523.5.2017
35/2017 Zobacz szczegóły Projekty innych dokumentów
Ochrona kopalin
Projekt
Projekt rozstrzygnięcia w sprawie przekształcenia koncesji nr 23/95/p na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w rejonie „Krosno Odrzańskie – Świebodzin” w koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naft
0000-00-00
GGRiOŚ.6523.5.2017
Strony:  1 2 3 4 5 Następna strona 
Znaleziono : 44
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!