Znaleziono : 5
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy
5/2020 Zobacz szczegóły Decyzje
Ochrona powierzchni ziemi
decyzja
decyzja dotycząca wykreślenia z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
0000-00-00
GGRiOŚ.6233.1.2020
4/2020 Zobacz szczegóły Inne wnioski
Ochrona powierzchni ziemi
wniosek
wniosek o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
0000-00-00
GGRiOŚ.6233.1.2020
3/2020 Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
decyzja dot. wycinki 26 szt. drzew na dz. nr 226 oraz 55 szt. drzew na dz. nr 227 obr. Nietków
0000-00-00
GGRiOŚ.6131.145.2019
2/2020 Zobacz szczegóły Inne dokumenty
Ochrona powierzchni ziemi
opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zielonej Górze
opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zielonej Górze (zgodnie z art. 8 ustawy z 11.09.2019r., o zmianie ustawy Prawo wodne), że dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1MW na dz. nr 16, obr
0000-00-00
GGRiOŚ.6220.13.2019
1/2020 Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Ochrona powierzchni ziemi
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu chłodniczego wraz z zapleczem socjalno-biurowym i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na działce nr 438, obręb Nietkowice
0000-00-00
GGRiOŚ.6220.14.2019
Znaleziono : 5
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!