Strony:  1 2 3 4 5 6 Następna strona  Last ›
Znaleziono : 149
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy
149/2016 Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek
Wniosek dot. usunięcia drzewa, rosnącego na działce nr 247/6 obręb Czewieńsk
2016-08-22
GGRiOŚ.6131.106.2016
148/2016 Zobacz szczegóły Inne dokumenty
Ochrona zwierząt oraz roślin
Opinia sanitarna
Pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze w którym negatywnie opiniuje przedsięwzięcie polegające na budowie obory wolnostojącej przeznaczonej na produkcję zwierzęcą - bydła mięsnego do 400/420 DJP (łączna obsada zwierząt po ro
2016-08-09
GGRiOŚ.6220.10.2016
147/2016 Zobacz szczegóły Decyzje
Ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja dot. usunięcia drzew, rosnących na działce nr 262/10 i nr 262/11 obręb Płoty
2016-08-09
GGRiOŚ.6131.97.2016
146/2016 Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek
Wniosek dot. usunięcia drzew, rosnących na działkach nr 262/10 i nr 262/11 obręb Płoty
2016-08-08
GGRiOŚ.6131.97.2016
145/2016 Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek
Wniosek dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie platformy gniazdowej dla bociana czarnego na działce nr 313/2 obręb Będów, wykonywanego w ramach zadania "Odrzański Szlak Zimorodka"
2016-08-01
GGRiOŚ.6220.13.2016
144/2016 Zobacz szczegóły Postanowienia
Ochrona kopalin
Postanowienie
Postanowienie wydania pozytywnej opinii w sprawie zaopiniowania projektu decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych poszukiwawczo - rozpoznawczych w celu powiększenia złoża piasków "Nietków 1" w miejscowości Nietków, gmina Czerwieńsk.
2016-05-23
GGRiOŚ.6541.3.2016
143/2016 Zobacz szczegóły Projekty innych dokumentów
Ochrona kopalin
Projekt
Projekt decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych poszukiwawczo - rozpoznawczych w celu powiększenia złoża piasków "Nietków 1" w miejscowości Nietków, gmina Czerwieńsk.
0000-00-00
GGRiOŚ.6541.3.2016
142/2016 Zobacz szczegóły Postanowienia
Ochrona kopalin
Postanowienie
Postanowienie wydania pozytywnej opinii w sprawie zaopiniowania projektu rozstrzygnięcia odnośnie "Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla projektowanej przebudowy stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Leśn
2016-05-10
GGRiOŚ 6541.2.2016
141/2016 Zobacz szczegóły Projekty innych dokumentów
Ochrona kopalin
Projekt
Projekt rozstrzygnięcia odnośnie "Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla projektowanej przebudowy stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Leśniów w Leśniowie Wielkim, gmina Czerwieńsk"
0000-00-00
GGRiOŚ 6541.2.2016
140/2016 Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek
Wniosek dot. usunięcia drzew, rosnących na działce nr 250/1 obręb Czerwieńsk
2016-07-27
GGRiOŚ.6131.96.2016
Strony:  1 2 3 4 5 6 Następna strona  Last ›
Znaleziono : 149
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!