Strony:  1 2 3 4 5 6 Następna strona  Last ›
Znaleziono : 111
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy
111/2019 Zobacz szczegóły Inne dokumenty
Ochrona powierzchni ziemi
opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego RZGW we Wrocławiu
opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego RZGW we Wrocławiu, że dla przedsięwzięcia "Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce nr 16, obręb Sudoł, Gmina Czerwieńsk o powierzchni zabudowy większej niż 1 ha" nie istnieje koniecznoś
0000-00-00
GGRiOŚ.6220.13.2019
110/2019 Zobacz szczegóły Decyzje
Ochrona powierzchni ziemi
Decyzja Burmistrza Czerwieńska o środowiskowych uwarunkowaniach
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - brak potrzeby przeprowadzenia oceny ooś dla "Budowy farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 196/1 w obrębie ge
0000-00-00
GGRiOŚ.6220.7.2019
109/2019 Zobacz szczegóły Postanowienia
Ochrona powierzchni ziemi
postanowienie Burmistrza Czerwieńska
postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia ooś dla budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej nr ewid. ne 196/1 obręb Sycowice, Gmina Czerwieńsk
0000-00-00
GGRiOŚ.6220.7.2019
108/2019 Zobacz szczegóły Decyzje
Ochrona powierzchni ziemi
decyzja Burmistrza Czerwieńska
decyzja Burmistrza Czerwieńska o środowiskowych uwarunkowaniach - stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia ooś dla budowy farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 300, obręb Leśniów Wielki - instalacja B
0000-00-00
GGRiOŚ.9.2019
107/2019 Zobacz szczegóły Postanowienia
Ochrona powierzchni ziemi
postanowienie Burmistrza Czerwieńska
postanowienie Burmistrza Czerwieńska o odstąpieniu od obowiązku ooś dla budowy farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 300, obręb Leśniów Wielki, instalacja B
0000-00-00
GGRiOŚ.6220.9.2019
106/2019 Zobacz szczegóły Postanowienia
Ochrona powierzchni ziemi
postanowienie
postanowienie Burmistrza Czerwieńska o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia ooś dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną, na działce nr ewid. 302/4 oraz 302/5, obręb Leśniów Wiel
0000-00-00
GGRiOŚ6220.8.2019
105/2019 Zobacz szczegóły Inne dokumenty
Ochrona powierzchni ziemi
opinia
opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną, na działce nr ewid. 302/4 oraz 302/5, obręb Leśniów Wielki - instalacj
0000-00-00
GGRiOŚ.6220.8.2019
104/2019 Zobacz szczegóły Inne dokumenty
Ochrona powierzchni ziemi
opinia Państwowego Powiatowego Inspektora sanitarnego w Zielonej Górze
Opinia PPIS w Zielonej Górze - opiniuje pozytywnie w zakresie wymagań zdrowotnych przedsięwzięcie polegające na budowie oczyszczalni ścieków w m. Bródki wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowana na działkach nr ewid. 80, 82 obręb Bródki i nr ewid.
0000-00-00
GGRiOŚ.6220.25.2016
103/2019 Zobacz szczegóły Postanowienia
Ochrona powierzchni ziemi
postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.
postanowienie RDOŚ w Gorzowie Wlkp. z dnia 18.11.2019 r., znak: WZŚ.4221.97.2019.PK uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie oczyszczalni ścieków w m. Bródki wraz z infrastrukturą techniczną.
0000-00-00
GGRiOŚ.6220.25.2016
102/2019 Zobacz szczegóły Inne dokumenty
Ochrona powierzchni ziemi
opinia
opinia RDOŚ w Gorzowie Wlkp. w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce o nr ewidencyjnym 16, obręb Sudoł - nie zachodzi konieczno
0000-00-00
GGRiOŚ.6220.13.2019
Strony:  1 2 3 4 5 6 Następna strona  Last ›
Znaleziono : 111
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!