Strony:  1 2 3 4 Następna strona 
Znaleziono : 33
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy
33/2017 Zobacz szczegóły Decyzje
Ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja dot. usunięcia drzew, rosnących na działce nr 262 obręb Nietkowice
2017-05-18
GGRiOŚ.6131.41.2017
32/2017 Zobacz szczegóły Decyzje
Ochrona powierzchni ziemi
Decyzja
Decyzja wydana z urzędu, nakazująca posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, powstałych w wyniku budowy stawu rekreacyjnego na działkach nr 533, nr 538, nr 539 obręb Nietkowice
2017-05-16
GGRiOŚ.6236.1.2017
31/2017 Zobacz szczegóły Decyzje
Ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja dot. usunięcia drzewa, rosnącego na działce nr 250/1 obręb Czerwieńsk
2017-05-05
GGRiOŚ.6131.47.2017
30/2017 Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa, rosnącego na działce nr 250/1 obręb Czerwieńsk
2017-04-28
GGRiOŚ.6131.47.2017
29/2017 Zobacz szczegóły Decyzje
Ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja dot. usunięcia drzewa, rosnącego na działce nr 818 obręb Czerwieńsk
2017-04-26
GGRiOŚ.6131.44.2017
28/2017 Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek
Wniosek dot. usunięcia drzewa, rosnącego na działce nr 818 obręb Czerwieńsk
2017-04-18
GGRiOŚ.6131.44.2017
27/2017 Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, rosnących na działce nr 262 obręb Nietkowice
0000-00-00
GGRiOŚ.6131.41.2017
26/2017 Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Inne
Wniosek
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa obiektu chłodniczego wraz z zapleczem socjalno - biurowym i niezbędną infr4astrukturą na działce nr 51/3 obręb Nietkowice
2017-04-06
GGRiOŚ.6200.5.2017
25/2017 Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Inne
Wniosek
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa bazy magazynowej zbożowej, hali oraz zespołu silosów zbożowych wraz z infrastrukturą na działce nr 41/4 obręb Nietkowice
2017-04-06
GGRiOŚ.6220.4.2017
24/2017 Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Ochrona wód
Wniosek
Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
0000-00-00
GGRiOŚ.6233.1.1.2017
Strony:  1 2 3 4 Następna strona 
Znaleziono : 33
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!