Strony:  1 2 Następna strona 
Znaleziono : 20
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy
20/2017 Zobacz szczegóły Decyzje
Ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja umarzająca w całości postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, rosnących według wnioskodawców na działkach nr 719/1, nr 719/28 i nr 720/1 obręb Czerwieńsk
2017-03-23
GGRiOŚ.6131.31.2017
19/2017 Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek
Wniosek na usunięcie drzew i krzewów, rosnących na działkach nr 719/1, nr 719/28 i nr 720/1 obręb Czerwieńsk
2017-03-20
GGRiOŚ.6131.31.2017
18/2017 Zobacz szczegóły Decyzje
Ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja dot. usunięcia drzewa rosnącego na działce nr 1/19 obręb Czerwieńsk
2017-03-20
GGRiOŚ.6131.25.2017
17/2017 Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa, rosnącego na działce nr 1/19 obręb Czerwieńsk
2017-03-17
GGRiOŚ.6131.25.2017
16/2017 Zobacz szczegóły Inne dokumenty
Ochrona powierzchni ziemi
Zawiadomienie
Zawiadomienie o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie konieczności wydania decyzji nakazującej posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, powstałych w wyniku budowy stawu rekreacyjnego na d
2017-03-01
GGRiOŚ.6236.1.2017
15/2017 Zobacz szczegóły Decyzje
Ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja umarzająca w całości postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa, rosnącego na działce nr 791 obręb Czerwieńsk
2017-02-28
GGRiOŚ.6131.20.2017
14/2017 Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek
Wniosek dot. usunięcia drzewa, rosnącego według wnioskodawców na działce nr791 obręb Czerwieńsk
2017-02-27
GGRiOŚ.6131.20.2017
13/2017 Zobacz szczegóły Decyzje
Ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja dot. usunięcia 1 szt. drzewa, rosnącego na działce nr 80 obręb Bródki
2017-02-28
GGRiOŚ.6131.13.2017
12/2017 Zobacz szczegóły Decyzje
Ochrona powierzchni ziemi
Decyzja
Decyzja dot. wykreślenia z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania opadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
0000-00-00
GGRiOŚ.6233.2.2017
11/2017 Zobacz szczegóły Inne wnioski
Ochrona powierzchni ziemi
Wniosek
Wniosek o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Czerwieńsk
0000-00-00
GGRiOŚ.6233.2.2017
Strony:  1 2 Następna strona 
Znaleziono : 20
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!