Strony:  1 2 3 4 5 6 Następna strona  Last ›
Znaleziono : 64
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy
64/2017 Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Inne
Wniosek
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie trzech budynków gospodarczych do magazynowania płodów rolnych na działkach nr 100/3 i 100/5 obręb Zagórze
2017-09-15
GGRiOŚ.6220.12.2017
63/2017 Zobacz szczegóły Postanowienia
Ochrona kopalin
Postanowienie
Postanowienie wydania pozytywnej opinii w sprawie zmiany koncesji Nr 15/2011/p z dnia 3 czerwca 2011 r. na poszukiwanie złoża rud miedzi i srebra w obszarze "Mozów - 1".
2017-09-25
GGRiOŚ.6523.10.2017
62/2017 Zobacz szczegóły Raporty o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Ochrona powierzchni ziemi
Raport
Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oczyszczalni ścieków w m. Bródki, gm. Czerwieńsk
2017-08-29
GGRiOŚ.6220.25.2016
61/2017 Zobacz szczegóły Postanowienia
Ochrona powierzchni ziemi
Postanowienie
Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oczyszczalni ścieków w m. Bródki wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 80, 82, 84, 90, 9
2017-08-30
GGRiOŚ.6220.25.2016
60/2017 Zobacz szczegóły Inne dokumenty
Ochrona powierzchni ziemi
Opinia sanitarna
Opinia PPIS w Zielonej Górze, w której opiniuje pozytywnie w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych przedsięwzięcie polegające na budowie oczyszczalni ścieków w m. Bródki wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 80, 82, 84, 90, 92, 120 obr
2017-09-19
GGRiOŚ6220.25.7.2016
59/2017 Zobacz szczegóły Inne wnioski
Ochrona kopalin
Wniosek
Wniosek Mozów Copper Sp. z o.o. o zmianę koncesji Nr 15/2011/p na poszukiwanie złoża rud miedzi i srebra w obszarze "Mozów - 1"
0000-00-00
GGRiOŚ.6523.10.2017
58/2017 Zobacz szczegóły Decyzje
Ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja dot. usunięcia drzewa, rosnącego na działce nr 528/3 obręb Czerwieńsk
2017-09-07
GGRiOŚ.6131.87.2017
57/2017 Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek
Wniosek dot. usunięcia drzewa, rosnącego na działce nr 528/3 obręb Czerwieńsk.
2017-09-04
GGRiOŚ.6131.87.2017
56/2017 Zobacz szczegóły Decyzje
Ochrona wód
Decyzja
Decyzja na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Czerwieńsk
2017-08-25
GGRiOŚ.6233.1.2.2017
55/2017 Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Ochrona wód
Wniosek
Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
0000-00-00
GGRiOŚ.6233.1.2.2017
Strony:  1 2 3 4 5 6 Następna strona  Last ›
Znaleziono : 64
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!