Strony:  1 2 3 4 Następna strona 
Znaleziono : 39
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy
39/2017 Zobacz szczegóły Decyzje
Inne
Decyzja
Decyzja umarzająca w całości postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa bazy magazynowej zbożowej, hali oraz zespołu silosów zbożowych wraz z infrastrukturą na działce nr 41/4 obręb Nietkow
2017-06-13
GGRiOŚ.6220.4.2017
38/2017 Zobacz szczegóły Decyzje
Ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja dot. usunięcia drzew, rosnących na działce nr 80 obręb Będów
2017-06-05
GGRiOŚ.6131.53.2017
37/2017 Zobacz szczegóły Decyzje
Ochrona wód
Decyzja
Decyzja na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Czerwieńsk
2017-06-02
GGRiOŚ.6233.1.1.2017
36/2017 Zobacz szczegóły Postanowienia
Ochrona kopalin
Postanowienie
Postanowienie wydania pozytywnej opinii w sprawie przekształcenia koncesji nr 23/95/p na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w rejonie „Krosno Odrzańskie – Świebodzin” w koncesję na poszukiwanie i rozpoznawani
2017-05-30
GGRiOŚ.6523.5.2017
35/2017 Zobacz szczegóły Projekty innych dokumentów
Ochrona kopalin
Projekt
Projekt rozstrzygnięcia w sprawie przekształcenia koncesji nr 23/95/p na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w rejonie „Krosno Odrzańskie – Świebodzin” w koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naft
0000-00-00
GGRiOŚ.6523.5.2017
34/2017 Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek
Wniosek na usunięcie 9 szt. drzew, rosnących na działce nr 80 obręb Będów
2017-05-17
GGRiOŚ.6131.53.2017
33/2017 Zobacz szczegóły Decyzje
Ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja dot. usunięcia drzew, rosnących na działce nr 262 obręb Nietkowice
2017-05-18
GGRiOŚ.6131.41.2017
32/2017 Zobacz szczegóły Decyzje
Ochrona powierzchni ziemi
Decyzja
Decyzja wydana z urzędu, nakazująca posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, powstałych w wyniku budowy stawu rekreacyjnego na działkach nr 533, nr 538, nr 539 obręb Nietkowice
2017-05-16
GGRiOŚ.6236.1.2017
31/2017 Zobacz szczegóły Decyzje
Ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja dot. usunięcia drzewa, rosnącego na działce nr 250/1 obręb Czerwieńsk
2017-05-05
GGRiOŚ.6131.47.2017
30/2017 Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa, rosnącego na działce nr 250/1 obręb Czerwieńsk
2017-04-28
GGRiOŚ.6131.47.2017
Strony:  1 2 3 4 Następna strona 
Znaleziono : 39
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!