Znaleziono : 10
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy
10/2017 Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek
Wniosek dot. usunięcia drzewa, rosnącego na działce nr 80 obręb Bródki
2017-02-09
GGRiOŚ.6131.13.2017
9/2017 Zobacz szczegóły Projekty polityk, strategii, planów lub programów
Inne
Projekt planu
Projekt "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Czerwieńsk"
2014-08-22
GGRiOŚ.062.11.2014
8/2017 Zobacz szczegóły Inne dokumenty
Ochrona powierzchni ziemi
Zaświadczenie
Zaświadczenie o zmianie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Czerwieńsk
0000-00-00
GGRiOŚ.6233.1.2017
7/2017 Zobacz szczegóły Inne wnioski
Ochrona powierzchni ziemi
Wniosek
Wniosek o zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Czerwieńsk
0000-00-00
GGRiOŚ.6233.1.2017
6/2017 Zobacz szczegóły Decyzje
Ochrona kopalin
Decyzja
Decyzja dot. zatwierdzenia dodatku nr 1 do do dokumentacji geologicznej w kat. C1 złoża piasków skaleniowo - kwarcowych "Nietków 1" w miejscowości Nietków
0000-00-00
GGRiOŚ.6523.2.2017
5/2017 Zobacz szczegóły Decyzje
Ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja dot. usunięcia drzew, rosnących na działce nr 486 obręb Leśniów Wielki
2017-01-11
GGRiOŚ.6131.167.2016
4/2017 Zobacz szczegóły Decyzje
Ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja dot. usunięcia drzew, rosnących na działce nr 23/2 obręb Nietków
2017-01-11
GGRiOŚ.6131.168.2016
3/2017 Zobacz szczegóły Postanowienia
Inne
Postanowienie
Postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oczyszczalni ścieków w m. Bródki wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 80, 82, 8
2017-01-09
GGRiOŚ.6220.25.4.2016
2/2017 Zobacz szczegóły Decyzje
Ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja dot. usunięcia drzew, rosnących na działce nr 486 obręb Leśniów Wielki
2017-01-09
GGRiOŚ.6131.163.2016
1/2017 Decyzje
Ochrona kopalin
Decyzja
Decyzja dot. zmiany koncesji Nr 15/2011/p z dnia 3 czerwca 2011 r. udzieloną na rzecz Mozów Copper Sp. z o.o. na poszukiwanie złoża rud miedzi i srebra w obszarze "Mozów-1".
0000-00-00
GGRiOŚ.6523.3.2016
Znaleziono : 10
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!