Strony:  1 2 3 4 5 6 Następna strona  Last ›
Znaleziono : 98
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy
98/2019 Zobacz szczegóły Decyzje
Ochrona powierzchni ziemi
Decyzja
decyzja dotycząca wykreślenia z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
0000-00-00
GGRiOŚ.6233.6.2019
97/2019 Zobacz szczegóły Inne wnioski
Ochrona powierzchni ziemi
wniosek
wniosek o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy i miasta Czerwieńsk
0000-00-00
GGRiOŚ.6233.6.2019
96/2019 Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Ochrona powierzchni ziemi
wniosek
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na dz. nr 16 obręb Sudoł, gmina Czerwieńsk o powierzchni zabudowy większej niż 1 ha
0000-00-00
GGRiOŚ.6220.13.2019
95/2019 Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Ochrona powierzchni ziemi
wniosek
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce nr 7/1, obręb Leśniów Wielki, Gmina Czerwieńsk"
0000-00-00
GGRiOŚ.6220.12.2019
94/2019 Zobacz szczegóły Inne dokumenty
Ochrona powierzchni ziemi
opinia
opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW we Wrocławiu., że dla przedsięwzięcia pn.: " Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr 196/1 w obrębie Sycowic, gmina Czerwieńsk
0000-00-00
GGRiOS.6220.7.2019
93/2019 Zobacz szczegóły Inne dokumenty
Ochrona powierzchni ziemi
opinia
opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW we Wrocławiu,że dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną, na działce o nr ewid. 300, obręb Leśniów Wielki - instalacja B" nie
0000-00-00
GGRiOŚ.6220.9.2019
92/2019 Zobacz szczegóły Inne dokumenty
Ochrona powierzchni ziemi
opinia
opinia Państwowego Powiatowego Inspektora sanitarnego w Zielonej Górze, znak: NS-NZ.7720.61.2019 z dnia 03.09.2019 r., że dla przedsięwzięcia pn.: " Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna na działc
0000-00-00
GGRiOŚ.6220.7.2019
91/2019 Zobacz szczegóły Inne dokumenty
Ochrona powierzchni ziemi
opinia
opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., znak: WZŚ.4220.463.2019.AN, z dnia 02.09.2019 r., że dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce
0000-00-00
GGRiOS.6220.7.2019
90/2019 Zobacz szczegóły Inne dokumenty
Ochrona powierzchni ziemi
opinia
opinia PPIS w Zielonej Górze w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 302/4 oraz 302
0000-00-00
GGRiOŚ.6220.8.2019
89/2019 Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Ochrona powierzchni ziemi
wniosek
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 196/1 w obrębie geod
0000-00-00
GGRiOŚ.6220.7.2019
Strony:  1 2 3 4 5 6 Następna strona  Last ›
Znaleziono : 98
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!