Strony:  1 2 3 4 5 6 Następna strona  Last ›
Znaleziono : 94
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy
94/2019 Zobacz szczegóły Inne dokumenty
Ochrona powierzchni ziemi
opinia
opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW we Wrocławiu., że dla przedsięwzięcia pn.: " Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr 196/1 w obrębie Sycowic, gmina Czerwieńsk
0000-00-00
GGRiOS.6220.7.2019
93/2019 Zobacz szczegóły Inne dokumenty
Ochrona powierzchni ziemi
opinia
opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW we Wrocławiu,że dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną, na działce o nr ewid. 300, obręb Leśniów Wielki - instalacja B" nie
0000-00-00
GGRiOŚ.6220.9.2019
92/2019 Zobacz szczegóły Inne dokumenty
Ochrona powierzchni ziemi
opinia
opinia Państwowego Powiatowego Inspektora sanitarnego w Zielonej Górze, znak: NS-NZ.7720.61.2019 z dnia 03.09.2019 r., że dla przedsięwzięcia pn.: " Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna na działc
0000-00-00
GGRiOŚ.6220.7.2019
91/2019 Zobacz szczegóły Inne dokumenty
Ochrona powierzchni ziemi
opinia
opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., znak: WZŚ.4220.463.2019.AN, z dnia 02.09.2019 r., że dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce
0000-00-00
GGRiOS.6220.7.2019
90/2019 Zobacz szczegóły Inne dokumenty
Ochrona powierzchni ziemi
opinia
opinia PPIS w Zielonej Górze w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 302/4 oraz 302
0000-00-00
GGRiOŚ.6220.8.2019
89/2019 Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Ochrona powierzchni ziemi
wniosek
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 196/1 w obrębie geod
0000-00-00
GGRiOŚ.6220.7.2019
88/2019 Zobacz szczegóły Inne dokumenty
Ochrona powierzchni ziemi
opinia
opinia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. w sprawie konieczności przeprowadzenia ooś - nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny ooś. dla zadania pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techn
0000-00-00
GGRiOŚ.6220.8.2019
87/2019 Zobacz szczegóły Inne dokumenty
Ochrona powierzchni ziemi
opinia
opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze, że dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 300 obręb Leśniów Wielki - instalacja B" nie s
0000-00-00
GGRiOŚ.6220.9.2019
86/2019 Zobacz szczegóły Postanowienia
Ochrona powierzchni ziemi
postanowienie Burmistrza Czerwieńska
postanowienie Burmistrza Czerwieńska znak: GGRiOŚ.6220.3.2019 z dnia 08.08.2019 r., prostujące oczywistą omyłkę w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz
0000-00-00
GGRiOŚ.6220.3.2019
85/2019 Zobacz szczegóły Inne dokumenty
Ochrona powierzchni ziemi
opinia
opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., że dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 300, obręb Leśniów Wielki - instalacja B" nie zachod
0000-00-00
GGRiOŚ.6220.9.2019
Strony:  1 2 3 4 5 6 Następna strona  Last ›
Znaleziono : 94
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!