Strony:  1 2 3 Następna strona 
Znaleziono : 27
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy
17/2020 Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek
Wniosek w sprawie wydania decyzji na wycinkę 16 szt. drzew z gatunku robinia akacjowa rosnących w ciągu drogi wojewódzkiej nr 280 na działce nr 552 obręb Czerwieńsk
0000-00-00
GGRiOŚ.6131.31.2020
16/2020 Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew rosnących w pasie drogi wojewódzkiej nr 279 na działce nr 292 obręb Leśniów Wielki
0000-00-00
GGRiOŚ.6131.23.2020
15/2020 Zobacz szczegóły Decyzje
Ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja zezwalająca na wycinkę 2 szt. olchy i 2 szt. brzozy na dz. nr 549 obręb Nietkowice oraz 1 szt. brzozy na działce nr 293 obręb Będów
0000-00-00
GGRiOŚ.6131.155.2019
14/2020 Zobacz szczegóły Decyzje
Ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja zezwalająca na wycinkę 2 szt. drzew na dz. nr 80, obr. Bródki
0000-00-00
GGRiOŚ.6131.154.2019
13/2020 Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z gatunku robinia akacjowa rosnącego na działce nr 80 obręb Będów
0000-00-00
GGRiOŚ.6131.1.2020
12/2020 Zobacz szczegóły Decyzje
Ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja zezwalająca na wycinkę 1 szt. drzewa na dz. nr 73, obr. Sycowice
0000-00-00
GGRiOŚ.6131.163.2019
11/2020 Zobacz szczegóły Decyzje
Ochrona powierzchni ziemi
decyzja środowiskowa
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie oczyszczalni ścieków w m. Bródki wraz z infrastrukturą towarzyszącą" zlokalizowanej na działkach ewid. 80, 82 obręb Bródki i nr ewid. 361/3, 251/3, 904 obręb N
0000-00-00
GGRiOŚ.6220.25.2016
10/2020 Zobacz szczegóły Inne wnioski
Ochrona powierzchni ziemi
zaświadczenie
zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
0000-00-00
GGRiOŚ.6233.2.2020
9/2020 Zobacz szczegóły Inne wnioski
Ochrona powierzchni ziemi
wniosek
wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
0000-00-00
GGRiOŚ.6233.2.2020
8/2020 Zobacz szczegóły Inne dokumenty
Ochrona powierzchni ziemi
opinia
opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Zarząd Zlewni w Zielonej Górze w sprawie potrzeby przeprowadzenia ooś dla przedsięwzięcia polegającego pn.: "Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce nr 7/1, obręb Leśniów Wielki, gmina Czerw
0000-00-00
GGRiOŚ.6220.12.2019
Strony:  1 2 3 Następna strona 
Znaleziono : 27
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!