Strony:  1 2 3 4 5 6 7 Następna strona  Last ›
Znaleziono : 94
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy
84/2019 Zobacz szczegóły Decyzje
Ochrona powierzchni ziemi
decyzja środowiskowa
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny ooś dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW i wysokości do 3 m, na działce nr 546/3, obręb Nietkowice"
0000-00-00
GGRiOŚ.6220.2.2019
83/2019 Zobacz szczegóły Decyzje
Ochrona powierzchni ziemi
decyzja środowiskowa
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 77/1 w miejscowości B
0000-00-00
GGRiOŚ.6220.3.2019
82/2019 Zobacz szczegóły Decyzje
Ochrona powierzchni ziemi
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająa brak potrzeby przeprowadzenia oceny ooś dla przedsięwzięcia pn.: Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW i wysokości do 3 m, na działce nr 315, obręb Leśniów Wielki
0000-00-00
GGRiOŚ.6233.4.2019
81/2019 Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Ochrona powierzchni ziemi
Wniosek
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 302/4 oraz 302/5 obręb Leśniów Wielki - instalacja C
0000-00-00
GGRiOŚ.6233.8.2019
80/2019 Zobacz szczegóły Inne dokumenty
Ochrona powierzchni ziemi
zaświadczenie
zaświadczenie o zmianie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
0000-00-00
GGRiOŚ.6233.4.2019
79/2019 Zobacz szczegóły Inne wnioski
Ochrona powierzchni ziemi
wniosek
wniosek o zmianę wpisu w rejestrze działalności regulowanej o numerze rejestrowym 2
0000-00-00
GGRiOŚ.6233.4.2019
78/2019 Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Ochrona powierzchni ziemi
Wniosek
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 300 obręb Leśniów Wielki.
0000-00-00
GGRiOŚ.6220.9.2019
77/2019 Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Ochrona wód
wniosek
wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
0000-00-00
GGRiOŚ.6233.1.4.2019
76/2019 Zobacz szczegóły Decyzje
Ochrona powierzchni ziemi
decyzja - zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Czerwieńsk dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowogrodzie Bobrzańskim
0000-00-00
GGRiOŚ.1.3.2019
75/2019 Zobacz szczegóły Decyzje
Ochrona powierzchni ziemi
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania ooś dla przedsięwzięcia pn.: " Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW i wysokości do 3 m, na działkach nr 88, 89/2, obręb Nietkowice".
0000-00-00
GGRiOŚ.6220.8.2018
Strony:  1 2 3 4 5 6 7 Następna strona  Last ›
Znaleziono : 94
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!