Strony:  1 2 3
Znaleziono : 27
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy
7/2020 Zobacz szczegóły Decyzje
Ochrona powierzchni ziemi
decyzja środowiskowa
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia ooś dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1MW na działce nr 16, obręb Sudoł, gmina Czerwieńsk, o powierzchni zabudowy większej niż 1
0000-00-00
GGRiOŚ.13.2019
6/2020 Zobacz szczegóły Decyzje
Ochrona powierzchni ziemi
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia ooś dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na dzi. nr ewid. 302/4 oraz 302/5, obręb Leśniów Wielki- i
0000-00-00
GGRiOŚ.6220.8.2019
5/2020 Zobacz szczegóły Decyzje
Ochrona powierzchni ziemi
decyzja
decyzja dotycząca wykreślenia z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
0000-00-00
GGRiOŚ.6233.1.2020
4/2020 Zobacz szczegóły Inne wnioski
Ochrona powierzchni ziemi
wniosek
wniosek o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
0000-00-00
GGRiOŚ.6233.1.2020
3/2020 Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
decyzja dot. wycinki 26 szt. drzew na dz. nr 226 oraz 55 szt. drzew na dz. nr 227 obr. Nietków
0000-00-00
GGRiOŚ.6131.145.2019
2/2020 Zobacz szczegóły Inne dokumenty
Ochrona powierzchni ziemi
opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zielonej Górze
opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zielonej Górze (zgodnie z art. 8 ustawy z 11.09.2019r., o zmianie ustawy Prawo wodne), że dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1MW na dz. nr 16, obr
0000-00-00
GGRiOŚ.6220.13.2019
1/2020 Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Ochrona powierzchni ziemi
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu chłodniczego wraz z zapleczem socjalno-biurowym i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na działce nr 438, obręb Nietkowice
0000-00-00
GGRiOŚ.6220.14.2019
Strony:  1 2 3
Znaleziono : 27
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!