Strony:  1 2 3 4 5 6 7 8 Następna strona  Last ›
Znaleziono : 94
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy
74/2019 Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Ochrona wód
wniosek
wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych
0000-00-00
GGRiOŚ.1.3.2019
73/2019 Zobacz szczegóły Postanowienia
Ochrona powierzchni ziemi
postanowienie o odstąpieniu od przeprowadzenia ooś
postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 77/1 w miejscowości Bródki, Gmina Czerwieńsk
0000-00-00
GGRiOŚ.6220.3.2019
72/2019 Zobacz szczegóły Inne dokumenty
Ochrona powierzchni ziemi
opinia
opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z Wrocławia, pismem znak: WR.RZŚ.435.452.2019.NR z dnia 7 czerwca 2019 r., wyrażono opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce n
0000-00-00
GGRiOŚ.6220.3.2019
71/2019 Zobacz szczegóły Postanowienia
Ochrona powierzchni ziemi
postanowienie
postanowienie Burmistrza Czerwieńska w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia oceny ooś na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW i wysokości do 3 m, na działce nr 315, obręb Leśniów Wielki
0000-00-00
GGRiOŚ.6220.4.2019
70/2019 Zobacz szczegóły Postanowienia
Ochrona powierzchni ziemi
postanowienie
postanowienie Burmistrza Czerwieńska o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia ooś przedsięwzięcia polegającego na na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW i wysokości do 3 m, na działce nr 546/3, obręb Nietkowice
0000-00-00
GGRiOŚ.6220.2.2019
69/2019 Zobacz szczegóły Inne dokumenty
Ochrona powierzchni ziemi
opinia
opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu - nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny ooś, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW i wysokości do 3 m, na dzialce nr 546/3, obręb Ni
0000-00-00
GGRiOŚ.2.2019
68/2019 Zobacz szczegóły Decyzje
Ochrona wód
decyzja
Decyzja - zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy czerwieńsk
0000-00-00
GGRiOŚ.6233.1.2.2019
67/2019 Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Ochrona wód
wniosek
wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Czerwieńsk
0000-00-00
GGRiOŚ.6223.1.2.2019
66/2019 Zobacz szczegóły Inne dokumenty
Ochrona powierzchni ziemi
opinia
opinia w sprawie obowiązku przeprowadzenia ooś - w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia ooś.
0000-00-00
GGRiOŚ.8.2018
65/2019 Zobacz szczegóły Inne dokumenty
Ochrona powierzchni ziemi
opinia
opinia w sprawie przeprowadzenia ooś - nie ma konieczności przeprowadzenie ooś
0000-00-00
GGRiOŚ.6220.8.2018
Strony:  1 2 3 4 5 6 7 8 Następna strona  Last ›
Znaleziono : 94
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!