Strony:  Poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna strona 
Znaleziono : 94
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy
54/2019 Zobacz szczegóły Decyzje
Ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów rosnących na działce nr 630/2 obręb Czerwieńsk
0000-00-00
GGRiOŚ.6131.33.2019
53/2019 Zobacz szczegóły Decyzje
Ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja dot. wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z gat. wierzba rosnącego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 280 na działce nr 742/2 obręb Wysokie
0000-00-00
GGRiOŚ.6131.23.2019
52/2019 Zobacz szczegóły Decyzje
Ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja dot. wydania zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew na działce nr 293 obręb Będów oraz 1 szt. drzewa z gatunku brzoza na działce nr 556 obręb Nietkowice rosnących w ciągu drogi wojewódzkiej nr 278
0000-00-00
GGRiOŚ.6131.22.2019
51/2019 Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Ochrona powierzchni ziemi
Wniosek
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW i wysokości do 3 m, na działce nr 546/3, obręb Nietkowice
0000-00-00
GGRiOŚ.6220.2.2019
50/2019 Zobacz szczegóły Decyzje
Ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja dot. zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew z gat. lipa drobnolistna rosnących na działce nr 340 obręb Czerwieńsk
0000-00-00
GGRiOŚ.6131.6.2019
49/2019 Zobacz szczegóły Decyzje
Ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja dot. wydania zezwolenia na wycinkę 1 szt. drzewa z gat. modrzew rosnącego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 280 na działce nr 288/1 obręb Płoty
0000-00-00
GGRiOŚ.6131.12.2019
48/2019 Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek
wniosek dot. wydania zezwolenia na wycinkę 1 szt. drzewa z gat. modrzew rosnącego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 280 na działce nr 288/1 obręb Płoty
0000-00-00
GGRiOŚ.6131.12.2019
47/2019 Zobacz szczegóły Decyzje
Ochrona powierzchni ziemi
Decyzja
decyzja dot. wykreślenia z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
0000-00-00
GGRiOŚ.6233.3.2019
46/2019 Zobacz szczegóły Inne wnioski
Ochrona powierzchni ziemi
wniosek
wniosek o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Przedsiębiorstwa Usług Mechanicznych "ZOJA" Zofia Podpierka
0000-00-00
GGRiOŚ.6233.3.2019
45/2019 Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Ochrona powierzchni ziemi
Wniosek
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 77/1 (obręb 0002) w miejscowości Bródki, gmina Czerwieńsk.
0000-00-00
GGRiOŚ.6220.3.2019
Strony:  Poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna strona 
Znaleziono : 94
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!