Wyszukiwarka prosta

Wyszukiwarka zawansowana

Strony:  1 2 3 4 5 6 Nastźpna strona 
Znaleziono : 52
Nr karty
Rodzaj / Temat dokumentu
Nazwa / zakres dokumentu
Data / znak sprawy
52/2021
Zobacz szczegóły Decyzje
Ochrona powierzchni ziemi
Decyzja Burmistrza Czerwieńska
Decyzja zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 18.07.2011 r., znak: GGRiOŚ 7627-11/39/10/11 dla przedsięwzięcia pn.: "Projekt budowlany i wykonawczy odbudowy zabudowy regulacyjnej rz. Odry - przystosowanie do III klasy drogi wodn
0000-00-00
GGRiOŚ.6220.5.2021
51/2021
Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Ochrona powierzchni ziemi
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. :"Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 194 w miejscowości Płoty, obręb Płoty, gmina Czerwieńsk&
0000-00-00
GGRiOŚ.6220.9.2021
50/2021
Zobacz szczegóły Decyzje
Ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
Decyzja zezwalająca na usunięcie 7 szt. drzew rosnących na działce nr ewid. 403/2 obręb 0007 Nietkowice, w miejscowości Nietkowice, gmina Czerwieńsk
0000-00-00
GGRiOŚ.6131.72.2021
49/2021
Zobacz szczegóły Decyzje
Ochrona powierzchni ziemi
Decyzja Burmistrza Czerwieńska stwierdzająca wygaśnięcie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od nieruchomości na terenie Gminy Czerwieńsk
Decyzja Burmistrza Czerwieńska stwierdzająca wygaśnięcie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od nieruchomości na terenie Gminy Czerwieńsk
0000-00-00
GGRiOŚ.6233.3.2021
48/2021
Zobacz szczegóły Inne wnioski
Ochrona powierzchni ziemi
wniosek o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej
wniosek o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Czerwieńsk
0000-00-00
GGRiOŚ.6233.3.2021
47/2021
Zobacz szczegóły Decyzje
Ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa
Decyzja zezwalająca na usunięcie 1 szt. drzewa z gatunku brzoza brodawkowata rosnącego na działce nr 358 obręb 0011 Sycowice, w ciągu drogi powiatowej nr 1168F
0000-00-00
GGRiOŚ.6131.57.2021
46/2021
Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 7 szt. drzew z terenu nieruchomości oznaczonej jako działka nr ewid. 402/3 obręb 0007 Nietkowice, w m. Nietkowice, gm. Czerwieńsk
0000-00-00
GGRiOŚ.6131.72.2021
45/2021
Zobacz szczegóły Decyzje
Ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja zezwalająca na usunięcie 7 szt. drzew, rosnących w ciągu drogi wojewódzkiej nr 278, na działkach nr 514 i 516 obręb 0007 Nietkowice
0000-00-00
GGRiOŚ.6131.50.2021
44/2021
Zobacz szczegóły Decyzje
Ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja zezwalająca na usunięcie 1 szt. drzewa z gatunku lipa drobnolistna, rosnącego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 278, na działce nr 262 obręb 0007 Nietkowice
0000-00-00
GGRiOŚ.6131.25.2021
43/2021
Zobacz szczegóły Inne dokumenty
Ochrona powierzchni ziemi
zaświadczenia
zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
0000-00-00
GGRiOŚ.6233.2.2021
Strony:  1 2 3 4 5 6 Nastźpna strona 
Znaleziono : 52
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!