Wyszukiwarka prosta

Wyszukiwarka zawansowana

Strony:  1 2 Nastźpna strona 
Znaleziono : 16
Nr karty
Rodzaj / Temat dokumentu
Nazwa / zakres dokumentu
Data / znak sprawy
16/2021
Zobacz szczegóły Inne dokumenty
Ochrona powierzchni ziemi
opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni Zielona Góra, znak: WR.ZZŚ.7.435.787.2021.MLW
opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni Zielona Góra, że dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa instalacji do dystrybucji paliw na terenie dz. nr 736 w Czerwieńsku ul. Zielonogórska" w zakresie wymagań higienicznych i zdrowo
0000-00-00
GGRiOŚ.6220.4.2021
15/2021
Zobacz szczegóły Inne dokumenty
Ochrona powierzchni ziemi
opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. znak: WZŚ.4220.231.2021.AJ
opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. dla że dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa instalacji do dystrybucji paliw na terenie dz. nr 736 w Czerwieńsku ul. Zielonogórska" istnieje konieczność przeprowadzenia ooś.
0000-00-00
GGRiOŚ.6220.4.2021
14/2021
Zobacz szczegóły Inne dokumenty
Ochrona powietrza
opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze, znak: NZ.9022.1.30.2021
opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze, że dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa instalacji do dystrybucji paliw na terenie dz. nr 736 w Czerwieńsku ul. Zielonogórska" w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych nie
0000-00-00
GGRiOŚ.6220.4.2021
13/2021
Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Ochrona powierzchni ziemi
wniosek
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa instalacji do dystrybucji paliw na terenie stacji paliw na dz. nr 736 w Czerwieńsku ul. Zielonogórska"
0000-00-00
GGRiOŚ.6220.4.2021
12/2021
Zobacz szczegóły Decyzje
Ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja zezwalająca na usunięcie 1 szt. drzewa z gatunku lipa rosnącego w pasie drogi wojewódzkiej nr 279, obręb Leśniów Wielki
0000-00-00
GGRiOŚ.6131.130.2020
11/2021
Zobacz szczegóły Decyzje
Ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja zezwalająca na usunięcie 3 szt. drzew z gatunku lipa rosnących w ciągu drogi wojewódzkiej nr 279, na działce nr 292 obręb Leśniów Wielki
0000-00-00
GGRiOŚ.6131.131.2020
10/2021
Zobacz szczegóły Decyzje
Ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja zezwalająca na usunięcie 12 szt. drzew 281 rosnących w ciągu drogi wojewódzkiej nr 278, obręb Wysokie
0000-00-00
GGRiOŚ.6131.108.2020
9/2021
Zobacz szczegóły Decyzje
Ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja zezwalająca na usunięcie 1 szt. drzewa z gat. brzoza rosnącego na działce nr 288/2 obręb Płoty oraz 1 szt. drzewa z gat. dąb rosnącego na działce nr 25 obręb Czerwieńsk
0000-00-00
GGRiOŚ.6131.107.2020
8/2021
Zobacz szczegóły Decyzje
Ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja zezwalająca na usunięcie 1 szt. drzewa z gatunku lipa drobnolistna rosnącego w pasie drogi wojewódzkiej nr 278 w m. Nietkowice
0000-00-00
GGRiOŚ.6131.128.2020
7/2021
Zobacz szczegóły Decyzje
Ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja zezwalająca na usunięcie 2 szt. drzew z gat. lipa drobnolistna rosnących w ciągu drogi powiatowej nr 1176F, na działce nr 31 obręb Leśniów Wielki
0000-00-00
GGRiOŚ.6131.119.2020
Strony:  1 2 Nastźpna strona 
Znaleziono : 16
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!