Nr karty: 2/2020
Drukuj Data publikacji : 2020-01-07 07:58:55
Data modyfikacji : 2020-01-07 07:58:55
Zmodyfikowane przez : Monika Pietrowicz-Szmyt
Dokument
1.
Rodzaj dokumentu
Inne dokumenty
2.
Temat dokumentu
Ochrona powierzchni ziemi
3.
Nazwa dokumentu
opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zielonej Górze
4.
Zakres przedmiotowy dokumentu
opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zielonej Górze (zgodnie z art. 8 ustawy z 11.09.2019r., o zmianie ustawy Prawo wodne), że dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1MW na dz. nr 16, obręb Sudoł" - nie istnieje konieczność przeprowadzenia ooś
Obszar którego dokument dotyczy
5.
Województwo
lubuskie
6.
Powiat
zielonogórski
7.
Gmina
Czerwieńsk
Sprawa
8.
Znak sprawy
GGRiOŚ.6220.13.2019
9.
Dokument wytworzył
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Zielonej Górze
10.
Data wpływu dokumentu
2019-12-16
11.
Data wydania dokumentu
2019-12-13
12.
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy
13.
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania
14.
Nazwa organu
Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku
15.
Siedziba
ul. Rynek 25, 66-016 Czerwieńsk
16.
Telefon
68/3219059
17.
Email
ggrios3@czerwiensk.pl
18.
Dokument uległ zniszczeniu
NIE
Wersja elektroniczna
19.
Załączniki
Pozostałe informacje
20.
Czy dokument jest ostateczny
TAK
21.
Data zamieszczenia dokumentu
2020-01-07
22.
Uwagi
Zastrzerzenia dotyczące udostepniania informacji
23.
Informacja może być udostepniona
TAK
24.
Podstawa prawna zastrzeżenia udostepnienia
25.
Zakres udostepnienia
Numery kart innych dokumentow w sprawie
26.
Numer sprawy (nr karty/rok)
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!