Nr karty: 3/2020
Drukuj Data publikacji : 2020-01-14 08:07:46
Data modyfikacji : 2020-01-14 08:07:46
Zmodyfikowane przez : Marzena Tomaszewska
Dokument
1.
Rodzaj dokumentu
Wnioski o wydanie decyzji
2.
Temat dokumentu
Ochrona zwierząt oraz roślin
3.
Nazwa dokumentu
Decyzja
4.
Zakres przedmiotowy dokumentu
decyzja dot. wycinki 26 szt. drzew na dz. nr 226 oraz 55 szt. drzew na dz. nr 227 obr. Nietków
Obszar którego dokument dotyczy
5.
Województwo
lubuskie
6.
Powiat
zielonogórski
7.
Gmina
Czerwieńsk
Sprawa
8.
Znak sprawy
GGRiOŚ.6131.145.2019
9.
Dokument wytworzył
10.
Data wpływu dokumentu
11.
Data wydania dokumentu
2020-01-07
12.
Dokument zatwierdził
Burmistrz Czerwieńska
13.
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania
14.
Nazwa organu
Gmina Czerwieńsk
15.
Siedziba
ul. Rynek 25, 66 - 016 Czerwieńsk
16.
Telefon
683278179
17.
Email
ggrios2@czerwiensk.pl
18.
Dokument uległ zniszczeniu
NIE
Wersja elektroniczna
19.
Załączniki
Pozostałe informacje
20.
Czy dokument jest ostateczny
TAK
21.
Data zamieszczenia dokumentu
2020-01-13
22.
Uwagi
Zastrzerzenia dotyczące udostepniania informacji
23.
Informacja może być udostepniona
TAK
24.
Podstawa prawna zastrzeżenia udostepnienia
25.
Zakres udostepnienia
Numery kart innych dokumentow w sprawie
26.
Numer sprawy (nr karty/rok)
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!