Nr karty: 3/2021
Drukuj Data publikacji : 2021-01-08 13:37:25
Data modyfikacji : 2021-01-08 13:37:25
Zmodyfikowane przez : Monika Pietrowicz-Szmyt
Dokument
1.
Rodzaj dokumentu
Inne wnioski
2.
Temat dokumentu
Ochrona powierzchni ziemi
3.
Nazwa dokumentu
wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
4.
Zakres przedmiotowy dokumentu
wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Obszar którego dokument dotyczy
5.
Województwo
lubuskie
6.
Powiat
zielonogórski
7.
Gmina
Czerwieńsk
Sprawa
8.
Znak sprawy
GGRiOŚ.6233.1.3.2020
9.
Dokument wytworzył
Marian Czerwiński Uslugi Transportowe
10.
Data wpływu dokumentu
2020-12-18
11.
Data wydania dokumentu
2020-01-16
12.
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy
13.
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania
14.
Nazwa organu
Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku
15.
Siedziba
ul. Rynek 25, 66-016 Czerwieńsk
16.
Telefon
68/3278179
17.
Email
ggrios3@czerwiensk.pl
18.
Dokument uległ zniszczeniu
NIE
Wersja elektroniczna
19.
Załączniki
Pozostałe informacje
20.
Czy dokument jest ostateczny
TAK
21.
Data zamieszczenia dokumentu
2021-01-08
22.
Uwagi
Zastrzerzenia dotyczące udostepniania informacji
23.
Informacja może być udostepniona
TAK
24.
Podstawa prawna zastrzeżenia udostepnienia
25.
Zakres udostepnienia
Numery kart innych dokumentow w sprawie
26.
Numer sprawy (nr karty/rok)
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!