Nr karty: 5/2020
Drukuj Data publikacji : 2020-01-14 12:22:21
Data modyfikacji : 2020-01-14 12:22:21
Zmodyfikowane przez : Monika Pietrowicz-Szmyt
Dokument
1.
Rodzaj dokumentu
Decyzje
2.
Temat dokumentu
Ochrona powierzchni ziemi
3.
Nazwa dokumentu
decyzja
4.
Zakres przedmiotowy dokumentu
decyzja dotycząca wykreślenia z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Obszar którego dokument dotyczy
5.
Województwo
lubuskie
6.
Powiat
zielonogórski
7.
Gmina
Czerwieńsk
Sprawa
8.
Znak sprawy
GGRiOŚ.6233.1.2020
9.
Dokument wytworzył
Monika Pietrowicz - Szmyt
10.
Data wpływu dokumentu
11.
Data wydania dokumentu
2020-01-14
12.
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy
13.
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania
14.
Nazwa organu
Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku
15.
Siedziba
ul. Rynek 25, 66-016 Czerwieńsk
16.
Telefon
68/3219059
17.
Email
ggrios3@czerwiensk.pl
18.
Dokument uległ zniszczeniu
NIE
Wersja elektroniczna
19.
Załączniki
Pozostałe informacje
20.
Czy dokument jest ostateczny
TAK
21.
Data zamieszczenia dokumentu
2020-01-14
22.
Uwagi
Zastrzerzenia dotyczące udostepniania informacji
23.
Informacja może być udostepniona
TAK
24.
Podstawa prawna zastrzeżenia udostepnienia
25.
Zakres udostepnienia
Numery kart innych dokumentow w sprawie
26.
Numer sprawy (nr karty/rok)
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!