Nr karty: 88/2019
Drukuj Data publikacji : 2019-08-19 09:56:44
Data modyfikacji :
2019-08-19 10:01:04

Zmodyfikowane przez : Monika Pietrowicz-Szmyt
Dokument
1.Rodzaj dokumentuInne dokumenty
2.Temat dokumentuOchrona powierzchni ziemi
3.Nazwa dokumentuopinia
4.Zakres przedmiotowy dokumentuopinia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. w sprawie konieczności przeprowadzenia ooś - nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny ooś. dla zadania pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 302/4 i 302/5, obręb Leśniów Wielki - instalacja C", pismo znak: WZŚ.4220.433.2019.PK, z dnia 14.08.2019 r.
Obszar którego dokument dotyczy
5.Województwolubuskie
6.Powiatzielonogórski
7.GminaCzerwieńsk
Sprawa
8.Znak sprawyGGRiOŚ.6220.8.2019
9.Dokument wytworzyłRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.
10.Data wpływu dokumentu2019-08-16
11.Data wydania dokumentu2019-08-14
12.Dokument zatwierdziłNie dotyczy
13.Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania
14.Nazwa organuUrząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku
15.Siedzibaul. Rynek 25, 66-016 Czerwieńsk
16.Telefon68/3219059
17.Emailggrios3@czerwiensk.pl
18.Dokument uległ zniszczeniuNIE
Wersja elektroniczna
19.Załączniki
Pozostałe informacje
20.Czy dokument jest ostatecznyTAK
21.Data zamieszczenia dokumentu2019-08-19
22.Uwagi
Zastrzerzenia dotyczące udostępniania informacji
23.Informacja może być udostępnionaTAK
24.Podstawa prawna zastrzeżenia udostępnienia
25.Zakres udostępnienia
Numery kart innych dokumentow w sprawie
26.Numer sprawy (nr karty/rok) 81/2019
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!