Nr karty: 90/2019
Drukuj Data publikacji : 2019-08-29 12:32:13
Data modyfikacji : 2019-08-29 12:32:13
Zmodyfikowane przez : Monika Pietrowicz-Szmyt
Dokument
1.Rodzaj dokumentuInne dokumenty
2.Temat dokumentuOchrona powierzchni ziemi
3.Nazwa dokumentuopinia
4.Zakres przedmiotowy dokumentuopinia PPIS w Zielonej Górze w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 302/4 oraz 302/5 obręb Leśniów Wielki - instalacja C" - nie stwierdza się potrzeby przeprowadzenia oceny ooś.
Obszar którego dokument dotyczy
5.Województwolubuskie
6.Powiatzielonogórski
7.GminaCzerwieńsk
Sprawa
8.Znak sprawyGGRiOŚ.6220.8.2019
9.Dokument wytworzyłPańmstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze
10.Data wpływu dokumentu2019-08-19
11.Data wydania dokumentu2019-08-16
12.Dokument zatwierdziłNie dotyczy
13.Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania
14.Nazwa organuUrząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku
15.Siedzibaul. Rynek 25, 66-016 Czerwieńsk
16.Telefon68/3219059
17.Emailggrios3@czerwiensk.pl
18.Dokument uległ zniszczeniuNIE
Wersja elektroniczna
19.Załączniki
Pozostałe informacje
20.Czy dokument jest ostatecznyTAK
21.Data zamieszczenia dokumentu2019-08-29
22.Uwagi
Zastrzerzenia dotyczące udostępniania informacji
23.Informacja może być udostępnionaTAK
24.Podstawa prawna zastrzeżenia udostępnienia
25.Zakres udostępnienia
Numery kart innych dokumentow w sprawie
26.Numer sprawy (nr karty/rok) 81/2019
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!